NEGOSYO TIPS: How Can I Save Money From My Business Earnings?Ang kita sa negosyo ay imbis na maipon ay nagagastos lang din? Ang negosyong kumikita ay hindi napapalago? Paano nga ba …

#howtoearnmoney #savemoney